Vynášení Morény a vítání Kvítkové víly s motýlky

Perex image
Děti se loučily se zimou vynášením Morany a vítaly jaro s Kvítkovou vílou.
Prožitkovým učením děti tvořily moranu tak, jak si ji představují. Řekli jsme si, jaká morana je a podle toho měly děti volnou fantazii, jak ji ztvárnit. Dále děti vyráběly moranu z pečiva, navlékaly skořápky na drátek jako náhrdelník a nakonec jsme obě morany hodily do potoka, kde jsme zamávaly zimě a zazpívaly si jarní písničky.
Jarní projekt s kvítkovou vílou opravdu báječně vyšel i s krásným počasím. Děti prožitkově uvítaly Jaro zdobením víl a tvořením jarních klíčů. Upekly jablečné buchtičky, plasticky modelovaly na čtvrtku vajíčka, provlékaly bavlnkou, vytvořily obrovské vajíčko z lan a různých druhů kostek, zahrály si i dramatiku na líhnoucího se ptáčka. Však už jsme přivolali Jaro.