Sekání rodičů se zástupci okolních ZŠ

Perex image
Odpoledne 12. 3. 2024 jsme se u příležitosti blížících se zápisů do základních škol sešli v mateřské škole s rodiči dětí v posledním roce docházky do mateřské školy a se zástupci okolních základních škol - ZŠ Vojnovičova, ZŠ Pod Vodojemem a ZŠ Vinařská. Rodiče byli seznámeni s organizací zápisů a s přednostmi jednotlivých základních škol. Ve druhé polovině jsme mezi sebou přivítali Mgr. Adélu Milfaitovou ze Speciálního pedagogického centra Pod Parkem, která nám krátce přiblížila všechny aspekty školní zralosti a připravenosti dětí, doporučila rodičům materiály k rozvoji dětí a zodpověděla konkrétní dotazy.