Předškoláci v Technickém centru - Žabičky

Perex image
Ve středu 8.11. se předškoláci ze Žabiček vydali do Technického centra na PF UJEP. Tam navštívili dílnu, kde se pod odborným vedením vrhli do výroby dřevěného robota. Vrtali, řezali, šroubovali i zatloukali... práce jim šla krásně od ruky a tak si nakonec každý svého robota mohl odnést domů.