Veselá věda u Žabiček

Perex image
Projektový den na téma voda si Žabičky užívali v úterý 2.4. Vyzkoušeli jsme si práci s pipetou, injekcí i petriho miskou. Povídali jsme si o koloběhu vody a cestě jedné kapičky. Seznámili jsme se i s některými zajímavými vlastnostmi této nejdůležitější tekutiny.