Fotogalerie

21.04.2023

Záchranné složky

V týdnu po Velikonocích se děti seznamovaly s různými povoláními a zaměřili jsme se především na záchranné složky. Děti velmi zaujatě pozorovaly hlavně pomůcky policie, např: opravdická pouta, odznaky, čepice a kalendář policie s obrázky. Téma prožívaly jak básněmi s pohybem, písněmi tak i pantomimou. Tento týden jsme krásně tématicky uzavřeli návštěvou hasičského sboru.
19.04.2023

Krtečci u Hasičů☺

V pátek 14. 4. jsme s dětmi navštívili Hasičskou stanici ve Všebořicích. Během prohlídky jsme si mohli prohlédnout interiér hasičského auta, hasičskou loď a ostatní hasičské dopravní prostředky. Seznámili jsme se také s nářadím, uniformou a vybavením, které musí hasič mít u sebe, když vyjede k požáru. Viděli jsme také, kde hasiči sjíždějí po tyči, když mají výjezd. Na závěr prohlídky jsme si mohli vyzkoušet stříkání proudu vody z hasičské hadice. Dětem se tato návštěva velmi líbila. Třeba tu mezi námi máme už budoucí hasiče. :)
18.04.2023

Návštěva hasičské stanice ve Všebořicích

Návštěvu hasičského sboru ve Všebořicích si děti s opravdickými hasiči náramně užily. Nejen, že viděly nové hasičské auto, ale také spoustu dalších požárních vozů. Seznámily se s hasičskými nástroji, nářadím a hasičskou uniformou. Seděly v nejnovějším hasičským autě, prohlédly si vnitřní vybavení aut a také si zahrály na řidiče záchranářské lodi. Nakonec si vyzkoušely proud hasičské hadice. Myslíme si, že po této návštěvě bude velký nábor hasičů a hasiček .... tak za dvacet let ;)
12.04.2023

Žabičky u hasičů

Ve středu 12.4. jsme hned po svačince vyrazili na exkurzi k hasičům. Přivítali nás hned u vchodu a provedli nás celou hasičskou stanicí. Ukázali nám kompletní vozový park, včetně dvou aut s vysouvacím žebříkem a vozíkem s lodí. Vyzkoušeli jsme si termokameru, helmu, i tíhu hasičských plynových lahví. Slyšeli jsme cvičné hlášení poplachu a nakonec nám i pořádně zahoukali.
09.04.2023

Velikonoční veselí s Motýlky

Přes Jaro v knize, kde se děti prožitkově seznámily, jak se vyrábí kniha a z čeho, jsme se dostali k Velikonocům, velikonočním zvykům, svátkům Jara. Vylíhnutí kuřátka, prožitkové učení a mramorová technika, dále si děti vyzkoušely zdobení vyfouklého vajíčka. S pomocí obtisků rukou dotvořily kuřátko a kouzelným zmizíkem vytvořily inkoustovou kraslici. Vyvrcholilo to velikonočním koulením v úterý, kde si děti napekly velikonoční Jidáše, upletly pomlázky, koulely vejce apod. Kdo si vzpomněl, přidal zvyky barev na každý den a nezapomněli jsme vyšupat paní kuchařky dlouhou velikonoční koledou. Také děkujeme, že se zapojujete do plnění ranních úkolů. Krásné Velikonoce přejí Motýlci.
05.04.2023

Buďme vidět- Žabičky

Třída Žabiček vyhrála 3.místo ve výtvarné soutěži Buďme vidět, vyhlašované Městskou policií. Ve středu 5.4. jsme jeli na slavnostní předávání cen do infocentra na Mírovém náměstí. Přivítali nás tam zástupci městské policie a náměstek primátora města Ústí nad Labem. Po krásném pěveckém vystoupení dětí z MŠ V Zeleni jsme převzali diplom a drobné dárky v podobě knížek a reflexních prvků.
04.04.2023

Velikonoční koulení

V úterý 4.4. se děti ráno v dopise od zajíčka se dozvěděly, že je čeká Velikonoční koulení. Děti procházely celou školkou a v každé třídě plnily zajíčkovi úkoly. Pletly pomlázku, koulely vajíčka, hodovaly, házely vajíčka do košíku a nosily vajíčka na lžičce. Za odměnu pak dostaly velikonoční balíček.
03.04.2023

Březen u Krtečků

V tomto měsíci jsme se podívali zpátky do pravěku, kde jsme se naučili jak pračlověk vypadal, co nosil na sobě a jak lovil potravu. V encyklopedii jsme viděli spousta dinosaurů a také jejich jména. Příchodem jara "zahradníčci" zaseli semínka osení a také řeřichy. Ani tento měsíc jsme nemohli vynechat cvičení v tělocvičně. Pořádně se naše tělo protáhlo a hurá na překážkovou dráhu. Ke konci března jsme se seznámili se zvířátky, která žijí na farmě. Pomocí prožitkového učení děti vytvořily farmu s několika zvířátky a jejich mláďaty.☺
31.03.2023

Březen u Žabiček

V březnu jsme vyrobili Moranu a pak jsme ji hodili do potoka. Tím jsme se konečně rozloučili se zimou a přivítali jaro. Kvítková víla nám odemkla zahrádku a my už jen čekáme na sluníčko, abychom tam mohli trávit více času. Měsíc jsme zakončili povídáním o knížkách a knihovnách. Děti si knížky vyráběly, ilustrovaly a přinesly nám ukázat i nejoblíbenější knížku z domova. Seznámili jsme se také s Braillovým písmem a povídali jsme si o tom, jak náročná je pro nevidomé četba i orientace v prostoru.
29.03.2023

Návštěva knihovny na Klíši

Ve čtvrtek 29.března jsme se s dětmi autobusem číslo 11 vydali na návštěvu knihovny na Klíši. V knihovně jsme se dozvěděli jak se ke knížkám chovat a jaké druhy knih můžeme v knihovně najít. Společně jsme si zacvičili se zvířátkovou knihou a ještě jsme si zakouzlili s popletenou pohádkou.Na závěr návštěvy jsme si mohli vybrat knížky a prohlédnout si je. Návštěva knihovny se nám moc líbila a těšíme se na další návštěvu.